søndag 20. februar 2011

Fjelltur og bursdagsfeiring

I dag har Irene vore med på ein skikkeleg fjelltur. Me teipa fast nokre fellar på skia hennar, og jammen gjekk ho ikkje heilt opp på toppen av Finnlandsfjellet.

Toppen er på ca. 500 m.o.h. og me gjekk omtrent rett opp frå huset vårt.

Det var flott nysnø å renna i ned att, og Irene syntest nesten at det gjekk litt for sakte enkelte stader.
Sist helg feira me Live sin to-års-dag, og ho klarte å blåsa ut lysa utan å svi for mykje av luggen. (Så har ho heller ikkje så lang lugg....)

To populære gåver: Ei handlevogn full av plastmat, og MakkaPakka som må vera med på handleturen (og dei fleste andre stader).

søndag 13. februar 2011

Live 2 år!

Gratulerer med 2-års-dagen, Live!

Her følgjer nokre små glimt frå kvardagen:

Live er svært glad i å vera ute, og er overbegeistra når det har kome "asse nø". (Nei, det betyr ikkje Nasse Nøff, men masse snø.) Her har ho vore med å laga snølykt på julafta.

Skeptisk...?

Svært tilfreds :-)

På besøk på Irene sitt rom, og heilt oppslukt i boka ho fekk til jul om HinkelPinkel, HoppsiDaisy, MakkaPakka og for ikkje å gløyma HaHoene!

Ein skal tidleg krøkast...? Det er alltid populært når det er att ein liten rest PepsiMax frå kvelden før.