torsdag 6. september 2007

Hanging around...

Sidan me bur i ein by som etter vårt syn er prega av fråflytting, er det ikkje alltid like lett å finne nokon å "henge" med. Men med Irene på laget er det derimot lettare å finne noko å hengja i! Med målbevisst iver leia ho oss til ein stad oppi skogen som ho hadde vore ein gong før med barnehagen.

Me forstod ikkje skikkeleg før me kom fram, kvifor ho heile vegen opp snakka om henging. Irene meiner det her kan samanliknast med å hoppa ut i paraglider frå Fjellheisen, så kva blir det neste.... Vel, la oss ikkje hengja oss opp i det enno :-0

Ingen kommentarer: